FELSEFE KULÜBÜ

Felsefe kulübünün en temel amacı, çağdaş ve demokratik toplum düzeninin gereği olan üretken, özgüvenli ve sorumlu insanın gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilerin ana dilini kullanma, yazma ve toplum önünde kendini ifade etme becerilerini geliştirmek; kişisel ve toplumsal sorunlara felsefi bir birikimle  ve etik değerlendirmeler yaparak yaklaşmalarını sağlamak ve kültürel alanda yarışma ve başarı kazanma ruhunu desteklemektir.
Bu bağlamda felsefe kulübü düşünme eylemini insana sunulan bir ayrıcalık olarak görmeyip, öğrenilip geliştirilmesi gereken bir nitelik olarak değerlendirmeye çalışır. Bunu sağlamak için de öğrencilerin düşüncelerini temellendirmelerine yönelik, bilinçli okuma, sorgulama, olaylara problematik açıdan bakmayı sağlayacak ortamı sunmayı hedefler.
Düşünme ve iletişim becerilerine yönelik tartışmalarla; ufuk açıcı çalışmalar yürütmeyi hedefleyen felsefe kulübü aracılığı ile öğrenciler; düşünme alışkanlıklarını sorgulamayı, bildikleriyle yetinmemeyi, ülke ve dünya meselelerini akılcı yorumlamayı, yaşamın insanla ve doğayla bir bütün olduğunu fark eder.
Bu çerçevede kulüp, çalışmalarını desteklemede film, resim, sergi gibi araçlardan yararlanarak hem felsefenin diğer disiplinlerle ilişkisini kavramaya çalışır hem de bu araçları kullanarak yeni düşüncelerin üretilmesine katkıda bulunur.


Lider : Türkan Özbek
Kontenjan : 10 Kişi
İlgili Sınıflar : 9 ve 10. Sınıflar
Çalışma Alanı : 9 Fen C dersliği, 9 And D dersliği
Amacı, Projesi : Bir proje oluşturarak ulusal bir etkinliğe katılmak.
 

Copyrights © 2016 Tüm hakları saklıdır. Designed by SİS
info@cagdasoncuokullari.com · 0224 232 34 00