ÖNCÜDE SANAT

Öncü Sanat

“Eğitimde Sanat Uygulamaları”

En temel prensibimiz sanat için eğitim yerine eğitimde sanat uygulamaları ile sanatı araçsallaştırmamızdır. Biz öğrencimizin sanat, sosyal etkinlik uygulamaları ile çoğulcu davranmayı, farklılıklara saygılı olmayı, evrensel sorunları bilmeyi ve çözümlerine odaklanmayı, özgürce kendilerini ifade edebilmeyi kısacası kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktayız. Bu hedeflerle “Nasıl Bir İnsan?” sorusunun cevabı olarak her kuşakta özgürlük, eleştirel olma, paylaşma vb. pek çok değeri sistemsel olarak disiplinler arası bir anlayışlı projelendirmekteyiz. İlkokul 1-2-3.sınıflarda temel sanat alanlarında nitelikli bir altyapı almalarını ve süreç odaklı sanat, sosyal işler yapmalarını sağlıyoruz. 4.Sınıftan itibaren ise ilgi ve yetenek alanlarına göre öğrencilerimizin kendilerini ifade edeceği eğitim alanları, eğitimciler ve okul içi/dışı sanat organizasyonları hazırlıyoruz. Bu yönde çalışan kadromuzun ne kadar yetkin olduğu, sanat alanlarımızın niteliği ise sadece teferruat. Biricik olan felsefemiz

Copyrights © 2016 Tüm hakları saklıdır. Designed by SİS
info@cagdasoncuokullari.com · 0224 232 34 00