ÖNCÜ'DE  YABANCI DİL

Dil öğreniminde etkin ve başarılı olmak, tüm eğitim dallarında temel olarak kabul edilmektedir.
Dil öğrenimi, kişinin uluslararası düşünme ve kişisel gelişimini geliştirirken, kültürel kimlik ve etkili iletişim becerilerini de güçlendirmektedir.

Çağdaş Öncü Okulları olarak görevimiz yabancı dil eğitiminde yüksek standartları yakalamaktır.
Okulumuz bütün Öğrencilerimiz için etkin, verimli ve saygın bir öğrenim atmosferi oluşturmaya kendini adamıştır.Bizler öğrencilerimizin dil becerilerinin gelişiminden ve bir öğrendikleri dili verimli ve etkili kullanmalarına ve hayatlarının bir parçası haline getirmelerine yardımcı olmaktan sorumluluk duymaktayız.
Bizler burada  sadece onların bütün potansiyellerini kullanabilmeleri için öğrenme arzularını beslemiyoruz aynı zamanda hayallerinin peşinden koşmaları içinde güçlendiriyoruz. ilkokuldan liseye öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirirken aynı zamanda da onların Cambridge ESOL ve TOEFL sınavları gibi 
Uluslarası sınavlarda başarı elde etmeleri sağlıyoruz. Dil öğreniminde her yönden başarılı olmak uluslararası tamamıyla motivasyon, çalışma ve sorumluluk gerektirmektedir. Bu bağlamda odağımız, öğrenmeyi etkin biçimde yönlendirme,  İş birliği yapma, etkin problem çözme becerisi sağlama ve sürekli değişen  topluma  hazırlanmadır .


 Yabancı dilde yetkinlik - her yeni kazanılan beceri gibi - tekrar bir pratik gerektirir. Dolayısı ile biz de sınıflarımızda ders anlatım tekniği olarak, anlamlı ve fonksiyonel dil kullanımını destekleyen iletişimsel dil metotlarını kullanmaktayız.Öğrencilerimiz de, yabancı dili kendiliğinden gelişen bir doğallıkla, sınıf içinde ve dışında, birbirini selamlarken, soru sorarken, yorum yaparken, öğretmenleri ve birbirleriyle konuşurlarken etkili kullanabilmektedirler.

Yabancı dil programımızda dil kelime, kural veya kalıplarla değil, öğrencilerimizin sosyal ve akademik dünyalarına uygun bilgi ve bağlam içeren konularla – CLIL (Konu ve Dil Entegre Edilmiş Eğitim) ile öğretilir.
Dolayısı ile çocuklarımız yabancı dil öğrenirken bilim, tarih, edebiyat, coğrafya, siyaset, basın, spor gibi bir çok alanı keşfetme ve inceleme şansı bulmakta; yabancı dili bilgiye ulaştırmakta bir araç olarak kullanarak kültürel farkındalıklarını artırmakta ve ufuklarını genişletebilmektedirler.

CLIL Kapsamında yeni konuları keşfeden öğrencilerimiz sadece bilgi kazanmamakta, ayrıca eleştirel düşünmeyi öğrenmekte, sorgulamakta ve entelektüel olarak da gelişmektedir. Sadece yanıt vermesi beklenen öğrenci modelinden tamamen farklı, soruları soran ve dersleri ile derin bir bağ kurabilen öğrencilerimiz; sadece sınıflarında tartışılan konuları değil, dünyayı da ilgiyle takip edebilmekte ve fikir üretebilmektedirler. 

Yıl sonu değerlendirmesi olarak belirlediğimiz başarı kriteri, sadece yazılı testlerde başarılı olmakla sınırlı kalmayan; öğrencilerimizin edindikleri yabancı dili akademik her alanda başarı ile kullandıkları, ürettikleri, etkin sözlü ve yazılı anlatım becerileri geliştirdikleri bir düzeydir.

Copyrights © 2016 Tüm hakları saklıdır. Designed by SİS
info@cagdasoncuokullari.com · 0224 232 34 00