ÖNCÜ'DE  YABANCI DİL

Dil öğreniminde etkin ve başarılı olmak, tüm eğitim dallarında temel olarak kabul edilmektedir.
Dil öğrenimi, kişinin uluslararası düşünme ve kişisel gelişimini geliştirirken, kültürel kimlik ve etkili iletişim becerilerini de güçlendirmektedir.

Çağdaş Öncü Okulları olarak görevimiz yabancı dil eğitiminde yüksek standartları yakalamaktır.
Okulumuz bütün Öğrencilerimiz için etkin, verimli ve saygın bir öğrenim atmosferi oluşturmaya kendini adamıştır.Bizler öğrencilerimizin dil becerilerinin gelişiminden ve bir öğrendikleri dili verimli ve etkili kullanmalarına ve hayatlarının bir parçası haline getirmelerine yardımcı olmaktan sorumluluk duymaktayız.
Bizler burada  sadece onların bütün potansiyellerini kullanabilmeleri için öğrenme arzularını beslemiyoruz aynı zamanda hayallerinin peşinden koşmaları içinde güçlendiriyoruz. ilkokuldan liseye öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirirken aynı zamanda da onların Cambridge ESOL ve TOEFL sınavları gibi 
Uluslarası sınavlarda başarı elde etmeleri sağlıyoruz. Dil öğreniminde her yönden başarılı olmak uluslararası tamamıyla motivasyon, çalışma ve sorumluluk gerektirmektedir. Bu bağlamda odağımız, öğrenmeyi etkin biçimde yönlendirme,  İş birliği yapma, etkin problem çözme becerisi sağlama ve sürekli değişen  topluma  hazırlanmadır .


 Yabancı dilde yetkinlik - her yeni kazanılan beceri gibi - tekrar bir pratik gerektirir. Dolayısı ile biz de sınıflarımızda ders anlatım tekniği olarak, anlamlı ve fonksiyonel dil kullanımını destekleyen iletişimsel dil metotlarını kullanmaktayız.Öğrencilerimiz de, yabancı dili kendiliğinden gelişen bir doğallıkla, sınıf içinde ve dışında, birbirini selamlarken, soru sorarken, yorum yaparken, öğretmenleri ve birbirleriyle konuşurlarken etkili kullanabilmektedirler.

Yabancı dil programımızda dil kelime, kural veya kalıplarla değil, öğrencilerimizin sosyal ve akademik dünyalarına uygun bilgi ve bağlam içeren konularla – CLIL (Konu ve Dil Entegre Edilmiş Eğitim) ile öğretilir.
Dolayısı ile çocuklarımız yabancı dil öğrenirken bilim, tarih, edebiyat, coğrafya, siyaset, basın, spor gibi bir çok alanı keşfetme ve inceleme şansı bulmakta; yabancı dili bilgiye ulaştırmakta bir araç olarak kullanarak kültürel farkındalıklarını artırmakta ve ufuklarını genişletebilmektedirler.

CLIL Kapsamında yeni konuları keşfeden öğrencilerimiz sadece bilgi kazanmamakta, ayrıca eleştirel düşünmeyi öğrenmekte, sorgulamakta ve entelektüel olarak da gelişmektedir. Sadece yanıt vermesi beklenen öğrenci modelinden tamamen farklı, soruları soran ve dersleri ile derin bir bağ kurabilen öğrencilerimiz; sadece sınıflarında tartışılan konuları değil, dünyayı da ilgiyle takip edebilmekte ve fikir üretebilmektedirler. 

Yıl sonu değerlendirmesi olarak belirlediğimiz başarı kriteri, sadece yazılı testlerde başarılı olmakla sınırlı kalmayan; öğrencilerimizin edindikleri yabancı dili akademik her alanda başarı ile kullandıkları, ürettikleri, etkin sözlü ve yazılı anlatım becerileri geliştirdikleri bir düzeydir.

 

Kulüpler

 

MUN junior:

Bu kulüp Birleşmiş Milletler Sisteminin bir modelidir. 7. Sınıf öğrencilerimiz bu kulüpte Birleşmiş Milletler organizasyonunun simülasyonu olan bir çalışma yapmaktadırlar. Kulüp çalışmalarında öğrencilerimiz BM delegelerinin rollerini benimseyerek vizyon ve misyonumuzda belirtilen Toplumsal Bilinç, kültürel ve Uluslararası sorunlar üzerinde tartışıp, çözüm yolları arıyorlar. Bu kulüp saatinde toplumsal sorunlarla ilgili önerge verip, çözüm yolları arıyoruz. Bu sayede çocuklarımız takım çalışması yapmanın önemini de anlamış oluyorlar. Bu kulübün öğrencileriyle 2017 Kasım ayında Çanakkale’de gerçekleşen Troy MUN Junior toplantısına katıldık. Öğrencilerimiz başarılı bir performans sergilemişlerdir ve “en iyi delege” ödülüyle okulumuza dönmüşlerdir. Önümüzdeki dönem ve yıllarda da kulübümüz diğer şehirlerde yapılacak olan MUN Junior toplantılarına katılacaktırlar.

Magazin Kulübü

5. sınıf öğrencilerimizle yürüttüğümüz magazin kulübümüzde öğrencilerimiz yıl içinde okulda veya okul dışı ama okulumuzla ilgili gerçekleştirilen etkinliklerin haberlerini yapmak için veri topluyorlar ve bu verilerle ilgili haber yazıp bilgisayarda sayfa düzeni oluşturup okulumuzun magazin dergisini hazırlıyorlar. Öğrencilerimizin hazırladığı Öncü Ortaokul adlı ilk magazin dergisinin basımını gerçekleştirip Şubat tatilinde velilerimize dağıttık. Tüm dergi öğrencilerimizin emeği ile oluşturulmuştur ve kulübümüz önümüzdeki dönemlerde de çalışmalarına devam edecektir.

Geri Dönüşüm Kulübü

6. sınıf öğrencilerimizle yürütülen bu kulübümüzde öğrencilerimizde yenilenebilir enerji kaynakları, geri dönüşüm, tekrar kullanma ve tasarrufla ilgili bir bilinç oluşturulmakta ve farklı fen ve geri dönüşüm projeleri yürütülmektedir. Kulübümüzle başlayan bu bilincin kulüp öğrencilerimizin yardımıyla bütün okula ve okul dışına da yayılması hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz sınıf içi, okul içi ve okul dışı; atık ayrıştırma, bitki ekme, farklı maddelerin toprakta çözülmesi, toplum görevi gibi farklı etkinliklerle geri dönüşümün önemini ve doğa bilincini oluşturmaktadırlar.

 

Etkinlikler

 

Öncü Talks

“Öncü Talks” etkinliğimiz 5’ten 7’ye bütün sınıflarımızda toplu olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz kendi seçtikleri konularla ilgili arkadaşlarını bilgilendirici bir sunum yapmaktadırlar. Hedefimiz öğrencilerimizin topluluk önünde konuşabilme, sunum yapabilme ve araştırma becerilerini geliştirmektir. Her ay 1 tane olmak üzere dönemde 3 tane “Öncü Talks” etkinliği yapılmaktadır.

Öncü Debates

Bu etkinliğimizde öğrencilerimiz “Skills” derslerinden de aşina oldukları bazı konuları tartışmaktadırlar. Önce ders içinde öğrenciler pro ve kontra gruplar olarak 2 ye ayrılır. Konu öğretmen tarafından sunulur ve gruplar verilen süre içerisinde kendi aralarında tartışarak savlarını toplar. Sonrasında münazara başlar ve öğretmenin önderliğinde öğrenciler birbirlerinin savlarını çürütmeye çalışır. Daha sonra sınıf içinde pratiği yapılan bu etkinlik konferans salonunda 5’ten 7’ye tüm sınıfların önünde sunulur. Bu etkinlikle hedeflenen öğrencilerimizin münazara becerilerini, toplum önünde konuşabilme ve sosyal becerilerini geliştirmek ve eleştirel düşünmeye teşvik etmektir.

Idiom of the Week

Haftanın deyimi olarak adlandırılan bu etkinliğimizde öğrencilerimiz seçtikleri bir deyimi anlatmak ve kolayca öğrenilmesini sağlamak adına bir senaryo yazıp video çekiyorlar. Bu şekilde hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. Öğrendikleri hedef deyimi de ders içerisinde kullanıp öğrenilen bilgiyi daha etkin ve kalıcı hale getirmeleri hedefleniyor.

Öncü Radyo

Bu sene başlattığımız bu etkinliğimizde 5. sınıftan 7. sınıfa kadar öğrencilerimiz radyo anonsu gerçekleştirmektedirler. Görevlendirilen öğrenciler her güne özel haber araştırıp, bu haberleri kendi cümleleriyle sunuma hazır hale getirip Öncü Radyoda sunmaktadırlar. Bu etkinlikle hedeflenen öğrencilerimiz sunum becerilerini geliştirip araştırma yapmayı hayatlarının bir parçası haline getirip güncel olayları da takip etmelerini sağlayıp onları daha entelektüel bireyler haline getirmektir.

 

Akademik

 

Clil

Ortaokulda İngilizce; öğrencilerimizin akademik dünyalarına uygun bilgi ve bağlam içeren konularla, konu ve dilin bütünleştirildiği eğitim ile öğretilir. Böylece öğrencilerimiz dili öğrenirken coğrafya, tarih, edebiyat gibi diğer pek çok alanı da keşfetme ve inceleme fırsatı buluyorlar. Hem dil öğreniyorlar hem dili farklı alanlar hakkında konuşmak için de kullanıyorlar böylece entelektüel olarak da gelişiyorlar.

Culture

Öğrencilerimiz, kültürel konuları da içeren özellikle seçtiğimiz ders kitaplarıyla İngilizce derslerinde geçmişten günümüze farklı kültürleri ve kültürlere ait olayları da incelemekteler. Böylece tarihsel olayları ve farklı kültürlere ait özellikleri öğrenmekte ve bu kültürleri kendi kültürleriyle karşılaştırma fırsatı da yakalamaktadırlar.

Topic based reading / listening / writing / speaking

Clil ve Culture aktivitelerinin yanı sıra ders içeriklerimizde konu bazlı ve 4 farklı beceriyi geliştirmeye yönelik ve daha akademik aktiviteler ile hazırlanmaktadır. Öğrencilerimiz böylece okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini farklı farklı konular eşliğinde pratik etme şansı bulmaktadırlar. Böylece hem bilgiyi öğrenip hem de öğrenilen bilgiyi günlük hayatlarının bir parçası haline getirmeleri hedeflenmektedir.

Pair work / Talk for a minute

Konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik aktivitelerimizde eşli çalışmaları baz almaktayız. Eşli çalışmalarımızın yanı sıra bireysel çalışmalarımız da konu bazlı yapılmaktadır. İkinci dönemden itibaren “Talk for a minute” aktivitemizde öğrencilerimize aşina oldukları bir konu verilip o konu hakkında birer dakika konuşmaları hedeflenmektedir.

Games

Kelime ve konu tekrarı yapabilmek adına farklı oyunlarla ders içeriklerimiz daha renkli hale geliştirilmiştir. Farklı akademik oyunlarla öğrenciler hem dili aktif bir biçimde kullanma şansı bulmakta hem de kelime ve konuları keyifli bir şekilde tekrar etmektedirler.

Quizlet

Dijital öğrenme platformu olan ve farklı oyunlarla ve aktivitelerle keyifli bir şekilde kelime tekrarı yapılmasını sağlayan Quizlet bu sene derslerimizde kullanılmaya başlanmıştır. Öğretmenlerimiz Quizlet’te kelime setleri hazırlayıp bu uygulamayı Çarşamba ödevlerine de entegre etmişlerdir

FOTO foto FOTO FOTO FOTO foto FOTO FOTO FOTO FOTO FOTO FOTO FOTO
Copyrights © 2016 Tüm hakları saklıdır. Designed by SİS
info@cagdasoncuokullari.com · 0224 232 34 00